Nyheter


Ett första steg… men oerhört betydelsefullt!

Under en längre tid har det pågått ett intensivt arbete med att köpa tillbaka ÖIS-gården. I början av året fördjupades dessa diskussioner och det har nu resulterat i att ÖIS Fotboll, tillsammans med ett antal rödblåa ambassadörer, förvärvade ÖIS-gården under mars månad.

I samband med förvärvet beslutade styrelsen att ÖIS Fotboll även ska gå in som delägare, men att det kommer att ske när det är ekonomiskt möjligt. I dagsläget har förvärvet inte inneburit några ekonomiska åtaganden som påverkar budgeten för 2020. Det är våra rödblåa ambassadörer som möjliggjort att ÖIS Fotboll på sikt kan öka sitt ägarskap, i den takt som vår ekonomi vid varje tillfälle tillåter.

En viktig del i vårt beslutade strategiarbete är att på sikt äga ÖIS-gården till 100%. Det är lång väg dit, men nu har vi tagit första steget i att återskapa vårt hem och det är en oerhört betydelsefull milstolpe för oss.

Vår vision med förvärvet är att utveckla ÖIS-gården så det möjliggör en större och bredare verksamhet. Vårt mål är att ha 1000 aktiva medlemmar 2025. Vi vill också skapa en ÖIS-gård där det finns en självklar plats för våra utövare, medlemmar, partners och supportrar.

Vi behöver också fler rödblå ambassadörer som kan hjälpa oss i arbetet med att rusta upp vårt gemensamma hem. Inom kort kommer vi återkomma med kompletterande information om hur du kan hjälpa oss i detta arbete.

Hjärtat i vår verksamhet är ÖIS-gården och det är där vi ska mötas.

Välkomna hem!

Amor et fides

 

Styrelsen i ÖIS Fotboll