Nyheter


Gå med ÖIS i regnbågsparaden 15 juni

Lördagen 15 juni är det dags för den årliga Regnbågsparaden. Som vanligt deltar ÖIS och ställer sig bakom allas lika värde. Anslut du med – Tillsammans dränker vi Göteborgs gator och torg med kärlek.

Precis som arrangören West Pride vill ÖIS visa att kärlek och gemenskap övervinner hat och diskriminering. Därför hoppas vi att alla där ute ansluter till manifestationen och går med i årets Regnbågsparad.

Spelare, kanslipersonal och styrelsemedlemmar från ÖIS Fotboll kommer tillsammans med supporterföreningen Balders Hage att delta i manifestationen och stå upp för allas lika värde. Självklart välkomnar vi alla andra som vill ansluta och gå tillsammans med oss.

ÖIS är en inkluderande förening som är till för alla. Oavsett ålder, funktionalitet, kön, könsidentitet, religion, etnicitet, social bakgrund och sexuell läggning. Alla är välkomna i det rödblåa sällskapet.

Som du ser nedan delar ÖIS och West Pride samma värderingar. Därför är det en självklarhet att ÖIS Fotboll deltar i Regnbågsparaden. Låt oss gå enade. Mot hat. Mot diskriminering. För allas lika värde.

West Prides grundläggande värderingar
Dessa värderingar ska genomsyra all verksamhet inom föreningen. Alla verksamma inom föreningen ska känna till och följa dem. Detta gäller även alla samarbetspartners och externa aktörer som på olika vis medverkar i festivalen.

1. West Pride ställer sig bakom FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s Konvention om kvinnors rättigheter och FN:s Konvention om barnets rättigheter.

2. West Pride tar avstånd från all form av diskriminering och förtryck utifrån exempelvis etnicitet, kön, könsidentitet eller -uttryck, ålder, funktionalitet, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning eller social tillhörighet.

3. West Pride värnar om ett samhälle utan våld och hot om våld.

4. West Pride är öppen för alla som delar ovanstående värderingar och respekterar den kultur som har sina rötter i homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras liv.

Exakt tid och plats för samling inför ÖIS marsch meddelas lite längre fram när det börjar närma sig.