Nyheter


Årsmöte 2019

Tisdagen 12 mars hölls ÖIS 132:a årsmöte på Ullevi Lounge. Nedan kan du ta del av allt om årsmötet 2019.

Medlem

Medlem


För att kunna delta vid årsmötet måste du vara medlem i ÖIS Fotboll.

Vid ytterligare frågor kring medlemskap kan du antingen maila medlem@ois.se eller ringa 031-357 97 14.

Motioner

Motioner


Det har inkommit två motioner att behandlas under årsmötet 12 mars 2019. Nedan kan du läsa motionerna med svar från styrelsen.

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag


Under tisdagen 19 februari kom även valberedningen med förslag till styrelse för Örgryte IS 2019.

ÖIS stadgar

ÖIS stadgar


Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 13 mars 2013.

ÖIS Strategiplan

ÖIS Strategiplan


Under fjolåret har ÖIS inlett ett omfattande strategiarbete efter en motion som inkom till årsmötet 2018. ÖIS tillsatte en strategigrupp som leddes av projektledaren Leif Naurin. I strategigruppen finns representanter från samtliga delar av föreningen. Nedan kan du ta del av hela presentationen kring strategigruppens arbete.

Årsberättelsen

Årsberättelsen


Nedan finner du hela årsberättelsen för 2018.

Rapport från årsmötet 2019

Rapport från årsmötet 2019


Nedan kan du ta del av årsmötet 2019 i form av en rapport.