Nyheter


ÖIS Fotboll och Dawit

ÖIS Fotboll har i samarbete med Föreningen Svenskelitfotboll och Svenska Spel producerat en film som belyser klubbens samhällsengagemang och vad det har för betydelse i vardagen. För oss var det redan från början en självklarhet att den skulle handla om Dawit Isaaks situation.

Från och med att filmen nu släpps kan vi också tillkännage att ÖIS Fotboll tillägnar tröja 37 åt Dawit Isaak.

”Svensk Elitfotboll vill bidra till ett bättre samhälle som hjälper klubbarnas närområde på riktigt. Vi vill synliggöra klubbarnas arbete och visa den faktiska samhällsnyttan som klubbarna bidrar till. Svensk Elitfotboll vill att alla delar i ett samhälle ska känna och uppleva hur viktig fotbollen är lokalt och nationellt.

Ett utvecklat samhällsengagemang (CSR) skapar förutsättningar för samarbeten med olika partners där det ideella tillsammans med det privata och offentliga skapar hållbarhet och långsiktighet. Ett utvecklat CSR-arbete förstärker klubben och fotbollens varumärke och på så sätt våra ligor.”

ÖIS Fotboll tackar för ett gott samarbete.