Om ÖIS Fotboll


Stadgar

Stadgar

Stadgar


För alla föreningar krävs att det finns stadgar som ligger till grund för hur föreningen ska bedrivas och hur beslutsprocessen ser ut. Nedan följer ÖIS Fotbolls stadgar. Senast ÖIS Fotbolls stadgar reviderades och röstades igenom var på årsmötet den 13 mars 2013.