Om ÖIS Fotboll


Styrelsen

Styrelsen ansvarar för att fastställa riktlinjer och strategier för hela Örgryte Fotbolls verksamhet samt att övervaka organisationens arbete. Styrelsen arbetar ideellt och får ingen ersättning för sitt arbete. Samtliga styrelseledamöter är ”oberoende”. Ingen har någon form av operativt arbete inom föreningen.

Vid årsmötet den 10 mars 2020 valdes följande styrelse i ÖIS Fotboll:

Joacim Nordh

Joacim Nordh

Ordförande
Sara Tapper

Sara Tapper

Ledamot | Vice ordförande, HR och Kommunikation
Ricardo Heras Paleo

Ricardo Heras Paleo

Ledamot - Marknad
Kristofer Allbäck

Kristofer Allbäck

Ledamot | Kassör
Lars-Göran Dahlqvist

Lars-Göran Dahlqvist

Ledamot - Marknad
Per Skånberg

Per Skånberg

Ledamot - Akademi
Lennart Lindorsson

Lennart Lindorsson

Ledamot | Marknad och Publik
George Mourad

George Mourad

Ledamot | Seniorfotboll
Valberedning
Dan Cameras Sammankallande E-post
Michael Johansson E-post
Björn Foghammar E-post
Lucas Lundstedt E-post
Sandra Arvidsson E-post
Revisorer
Johan Frej Revisor
Sebastian Argillét Revisorsuppleant