Om ÖIS Fotboll


Styrelsen

Styrelsen ansvarar för att fastställa riktlinjer och strategier för hela Örgryte Fotbolls verksamhet samt att övervaka organisationens arbete. Styrelsen arbetar ideellt och får ingen ersättning för sitt arbete. Samtliga styrelseledamöter är ”oberoende”. Ingen har någon form av operativt arbete inom föreningen.

Vid årsmötet den 12 mars 2019 valdes följande styrelse i ÖIS Fotboll:

Joacim Nordh

Joacim Nordh

Ledamot | Ordförande
Malin Berglie

Malin Berglie

Ledamot | V Ordförande | Avtal och Juridik
Kristofer Allbäck

Kristofer Allbäck

Ledamot | Kassör
Henrik Peterson

Henrik Peterson

Ledamot | Akademi
Sara Silfver

Sara Silfver

Ledamot | HR och Kommunikation
Dan Hansson

Dan Hansson

Ledamot | Marknad och Publik
Lennart Lindorsson

Lennart Lindorsson

Ledamot | Marknad och Publik
George Mourad

George Mourad

Ledamot | Sport
Leif Naurin

Leif Naurin

Ledamot | Strategi & Organisation
Valberedning
Dan Cameras Ordförande E-post
Michael Johansson E-post
Björn Foghammar E-post
Dan Jonsson E-post
Sandra Arvidsson E-post
Revisorer
Johan Frej Revisor
Christer Johansson Revisorsuppleant