Om ÖIS Fotboll


Styrelsen

Styrelsen ansvarar för att fastställa riktlinjer och strategier för hela Örgryte Fotbolls verksamhet samt att övervaka organisationens arbete. Styrelsen arbetar ideellt och får ingen ersättning för sitt arbete. Samtliga styrelseledamöter är ”oberoende”. Ingen har någon form av operativt arbete inom föreningen.

Vid årsmötet den 5 mars 2018 valdes följande styrelse i Örgryte Fotboll:

Styrelsens kontaktuppgifter kommer att uppdateras efter det konstituerande mötet tisdagen 19 mars.

Namn Funktion E-post
Joacim Nordh Ledamot | Ordförande E-post
Malin Berglie Ledamot | V Ordförande | Avtal och Juridik E-post
Kristofer Allbäck Ledamot | Kassör E-post
Henrik Peterson Ledamot | Akademi E-post
Fredrik Jerlov Ledamot | Marknad och Publik E-post
Dan Hansson Ledamot | Marknad och Publik E-post
Lennart Lindorsson Ledamot | Marknad och Publik E-post
Roberto Jacobsson Ledamot | Sport E-post
Caroline Albinsson Ledamot | Ekonomi | Sekreterare E-post
Leif Naurin Adjungerad E-post
Valberedning
Dan Cameras Ordförande E-post
Michael Johansson E-post
Björn Foghammar E-post
Dan Jonsson E-post
Sandra Arvidsson E-post