Om ÖIS Fotboll


Värdegrund

Vår vision

Vi är en ledande förening inom svensk fotboll med en sund, inkluderande och utvecklande verksamhet byggd på kunskap, glädje och passion vilket gör att alla vill vara en del av ÖIS.

VINST – Våra fem ledord

De är vår vägledning och ska genomsyra hela vår verksamhet. De ska styra riktningen på våra beslut och inspirera till utveckling. De är även en personlig inspiration och uppförandekod för varje ÖIS:are.

Vinnaranda

Vi gör alltid vårt yttersta. Vi sätter höga mål utan att riskera en sund verksamhet. Vi utvecklar oss ständigt.

Inkludera

Vi välkomnar alla oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, könsidentitet och sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar.

Närvaro

Vi sätter en ära i en hög närvaro i våra aktiviteter. Vi är en aktiv aktör med hög närvaro i samhället och fotbollssverige. Vi har ett närvarande ledarskap där alla blir synliggjorda, lyssnade på och bekräftade.

Spelglädje

Genom glädje, passion och kunskap motiverar vi till en prestation i toppklass. Vi älskar utmaningar och sprider energi omkring oss.

Tillsammans

Vi utvecklar vår interna föreningsdemokrati. Vi har en trygg och social gemenskap. Vi tar ansvar tillsammans. Vi driver all verksamhet med god etik och respekt för samhällets lagar och andra regler.

 

Värdegrunden är genomarbetad och framtagen vintern 2016 av styrelsemedlemmar, personal från ÖIS Fotboll och medlemmar.