Nyheter


Påminnelse om motionsstopp 1 februari

Föreningen vill härmed påminna om att det enligt en stadgarna numera 1 februari som gäller som sista datum för inskickande av motioner som ska behandlas av årsmötet.

Vi uppmanar med anledning av detta medlemmar som har ett intresse av att påverka föreningens arbete genom att skriva motioner att se till att eventuella motioner är styrelsen tillhanda senast 1 februari 2020.

Motioner skickas till medlem@ois.se

Stadgarna hittar du här!

Information om hur du blir medlem hittas här!

Exakt datum för årsmötet kommer inom kort.