Nyheter


Rapport från årsmötet 2018

5 mars 2018

168 röstberättigade och totalt 180 personer tog sig till Ullevi Presscenter för ÖIS 131:a årsmöte. Bland annat blev det klart att Joacim Nordh fortsätter som ordförande ett år till. Dessutom valdes tre nya namn in i styrelsen.

Ordförande Joacim Nordh inledde med att tacka styrelsen, valberedningen, spelare och ledare, kanslipersonal och samtliga medlemmar i ÖIS för det gångna året. Den officiella supporterföreningen Balders Hage fick ett speciellt tack efter deras generösa gåva i samband med 130-årsjubileumet i fjol.

Det hölls även en tyst minut för att hedra tre ÖIS-medlemmar som gick bort under året, däribland Kent Synnergren som under sin livstid gjorde förtjänt av ÖIS-ringen.

Jörgen Linder och Sandra Arvidsson fick förtroendet av medlemmarna att vara mötesordförande respektive mötessekreterare innan årsmötet 2018 förklarades öppet.

Kristofer Allbäck presenterade ekonomin. Som det går att läsa i årsberättelsen 2017 gjorde ÖIS ett plusresultat på 18 132 kronor i fjol.

Sedan hölls en omröstning gällande sänkta medlemsavgifter inför nästa säsong 2019. Förslaget var att sänka priset för vuxen från 450 kronor till 350 kronor samt priset för ungdomar/pensionärer från 250 kronor till 200 kronor. Förslaget röstades ner och priserna förblir alltså detsamma 2019 som i år.

Därefter presenterades de tre motionerna som inkommit till årsmötet. Samtliga motioner bifölls under årsmötet. Motionerna finns att läsa här nedan.

Förslag till stadgeändring: 15§ ”Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet”

Se över arenafrågan

Strategi för ÖIS Fotboll

Valberedningen i form av Karl Lundén äntrade scenen och presenterade förslagen till styrelsen 2017. Åtta ledamöter, en suppleant och en ordförande föreslås. Valberedningen misslyckades med att lämna förslag av ordförande. Två medlemmar på mötet nominerade då Joacim Nordh för omval som ordförande. Felix Jonsson från Balders Hage kom upp på scen och lämnade in ett annat förslag av ordförande: Henrik Thyselius. Strax innan årsmötet kom det fram att Thyselius inte varit medlem i ÖIS i de fyra veckor som krävs för att kunna bli vald som ordförande. Votering bland de 168 röstberättigade hölls angående om man skulle göra ett avsteg från stadgarna. Efter votering beslutades att inget avsteg skulle göras. Endast Joacim Nordh återstod som kandidat och röstades fram till ordförande på ännu ett år.

Valberedningens samtliga nomineringar på ledamöter i styrelsen röstades igenom.

Roberto Jacobsson (fyllnadsval 1 år), Dan Hansson och Lennart Lindorsson valdes in som nya ordinarie ledamöter i styrelsen på två år. Henrik Peterson, Kristofer Allbäck och omvaldes medan Jesper Lunnevi, Fredrik Jerlov och Malin Berglie blir kvar i styrelsen då de i fjol blev valda på två år. Som suppleant blev Caroline Albinsson omvald. Johan Frej blev vald till revisor och Sebastian Argillet till revisorsuppleant.

I valberedningen blev det också ändringar. Först beslutades att valberedningen växer till fem personer istället för fyra som det har varit tidigare. Dan Cameras, Michael Johansson, Björn Foghammar och Dan Jonsson utgör den nya valberedningen. Dan Cameras utnämndes även som ordförande i valberedningen. Den femte och sista personen i valberedningen ska väljas fram av supporterföreningen Balders Hage. De nyss nämnda efterträder Karl Lundén, Pernilla Califf, Thomas Munther och Janne Carlsson som tidigare satt i valberedningen.

Hela mötet avslutades efter knappa två timmar med en avtackning av Dan Jonsson, Roland Hanzén och Jan-Eric Lien för sitt arbete och sin tid som ledamöter i styrelsen.

Utöver alla beslut och voteringar delades det även ut priser och utmärkelser under årsmötet:

Sven Källfelts stipendiefond: Björn Andersson, målvaktstränare U17 och U19. Thomas Gustafsson, P02. David Afram, P03.

Cristian Johns stipendiefond: Henrik Friberger, ledare P09. Adrian Klipic, P05. August Bergström, P04.

Fredrikhavns Förenade Idrottsklubbs vandringspris till bästa ungdomsledare: Mikael Nilsson, ledare F03/04 och F09/10.

Anonyme givares vandringspris till ÖIS bäste fotbollsspelare 2017: Jacob Ericsson.

Tomas Levins Hederspris till förtjänt fotbollsspelare: Jacob Ericsson.

 

Missa inte!

Följ ÖIS 2018 – Köp årskort

Kolla in vår nya webshop Store 1887

Följ ÖIS på bortaplan – Beställ ditt Bortakort

 

Text: Johan Velagic