Nyheter


Rapport från årsmötet 2019

Totalt 117 personer tog sig till Ullevi Lounge för ÖIS 132:a årsmöte. Bland annat blev det klart att Joacim Nordh fortsätter som ordförande. Dessutom valdes tre nya namn in i styrelsen.

Ordförande Joacim Nordh inledde med att tacka styrelsen, valberedningen, spelare och ledare, kanslipersonal och samtliga medlemmar och supportrar i ÖIS för det gångna året.

Därefter hölls det en tyst minut för att hedra ÖIS-medlemmar som gick bort under året, däribland Vilgot Schwartz som gjorde hela 265 seriematcher för ÖIS.

Håkan Friberg och Sandra Arvidsson fick förtroendet av medlemmarna att vara mötesordförande respektive mötessekreterare innan årsmötet 2019 förklarades öppet.

Kristofer Allbäck presenterade ekonomin. Hela årsberättelsen för 2018 hittar du här.

Sedan hölls en omröstning gällande medlemsavgifterna. Omröstningen resulterade i att priserna förblir de samma i år som i fjol.

Näst upp på scen var Leif Naurin, projektledare för strategigruppen, som presenterade strategigruppens arbete. Under fjolåret inledde ÖIS ett omfattande strategiarbete efter en motion som inkom till årsmötet 2018. ÖIS tillsatte en strategigrupp som leddes av just nämnde Leif Naurin. I strategigruppen finns representanter från samtliga delar av föreningen. Här kan du ta del av hela presentationen av strategiarbetet.

Därefter presenterades de två motionerna som inkommit till årsmötet.

Motion 1 gällande byte av namn från Örgryte IS Fotbollsförening till Örgryte IS Fotboll bifölls.

Motion 2 gällande att samtliga mail till samtliga ÖIS-mailadresser skall besvaras bifölls ej.

Valberedningen, representerad av Dan Cameras, äntrade scenen och presenterade förslagen till styrelsen 2018. Valberedningens samtliga nomineringar till styrelsen för ÖIS 2019 röstades igenom.

Först blev Joacim Nordh omvald som ordförande. Sedan blev Malin Berglie omvald som styrelseledamot på två år.

Leif Naurin, Sara Silfver och George Mourad valdes in som nya ordinarie ledamöter i styrelsen på två år.

Henrik Peterson, Kristofer Allbäck, Dan Hansson och Lennart Lindorsson sitter kvar i styrelsen då de i fjol blev valda på två år.

Johan Frej blev omvald som revisor och Christer Johansson blev omvald som suppleant.

Även i valberedningen blev det ändringar till 2019. Dan Cameras fortsätter som ordförande i valberedningen samtidigt som Michael Johansson och Björn Foghammar fortsätter som ledamöter. Dan Jonsson fortsätter däremot inte. Förre styrelseledamoten Lukas Lundstedt blev invald istället. Den femte och sista personen i valberedningen ska vara en representant från ÖIS officiella supporterförening Balders Hage.

Hela mötet avslutades efter knappa två timmar med en avtackning av Caroline Albinsson, Roberto Jacobsson och Fredrik Jerlov för sitt arbete och sin tid som ledamöter i styrelsen.

Utöver alla beslut och voteringar delades det även ut priser och utmärkelser under årsmötet:

Sven Källfelts stipendiefond: Jesper Källqvist, ledare P13. Bessi Arnason, P16. Amir Al Achihal, P15.

Cristian Johns stipendiefond: Cassandra Bolsén, ledare F19. Jack Weisbrod, P05. Fredrik Jansson, P06.

Fredrikhavns Förenade Idrottsklubbs vandringspris till bästa ungdomsledare: Hans Gren, spelarutvecklare i akademin.

Anonyme givares vandringspris till ÖIS bäste fotbollsspelare: Gustav Ludwigson.

Tomas Levins Hederspris till förtjänt fotbollsspelare: Gustav Ludwigson.

Missa inte!

Biljetter till Genrepet 23 mars

Årskort 2019 – Upplev ÖIS på plats i år

Bortakortet 2019 – Häng med ÖIS på bortaplan

Klä dig varmt – Kolla in vår webshop Store 1887