Styrelsen

Styrelsen ansvarar för att fastställa riktlinjer och strategier för hela Örgryte Fotbolls verksamhet samt att övervaka organisationens arbete. Styrelsen arbetar ideellt och får ingen ersättning för sitt arbete. Samtliga styrelseledamöter är ”oberoende”. Ingen har någon form av operativt arbete inom föreningen.

Vid årsmötet den 5 mars 2018 valdes följande styrelse i Örgryte Fotboll:

NAMN FUNKTION UTSKOTT E-POST
Joacim Nordh Ordförande E-post
Henrik Peterson Ledamot Ungdomsverksamhet E-post
Dan Hansson Ledamot Marknad E-post kommer snart
Lennart Lindorsson Ledamot Marknad E-post kommer snart
Kristofer Allbäck Ledamot Ekonomi E-post
Malin Berglie Ledamot Juridik E-post
Roberto Jacobsson Ledamot Seniorverksamhet E-post kommer snart
Jesper Lunnevi Ledamot Arrangemang E-post
Fredrik Jerlov Ledamot Kommunikation E-post
Caroline Albinsson Suppleant Ekonomi E-post
VALBEREDNING
Dan Cameras Ordförande E-post kommer snart
Michael Johansson E-post kommer snart
Björn Foghammar E-post kommer snart
Dan Jonsson E-post