Styrelsen

Styrelsen ansvarar för att fastställa riktlinjer och strategier för hela Örgryte Fotbolls verksamhet samt att övervaka organisationens arbete. Styrelsen arbetar ideellt och får ingen ersättning för sitt arbete. Samtliga styrelseledamöter är ”oberoende”. Ingen har någon form av operativt arbete inom föreningen.

Vid årsmötet den 14 mars 2017 valdes följande styrelse i Örgryte Fotboll:

NAMN FUNKTION UTSKOTT E-POST
Joacim Nordh Ordförande E-post
Henrik Peterson Ledamot Ungdomsverksamhet E-post
Roland Hanzén Ledamot Marknad E-post
Dan Jonsson Ledamot Marknad E-post
Kristofer Allbäck Ledamot Ekonomi E-post
Malin Berglie Ledamot Juridik E-post
Jan-Eric Lien Ledamot Seniorverksamhet E-post
Jesper Lunnevi Ledamot Arrangemang E-post
Fredrik Jerlov Ledamot Kommunikation E-post
Caroline Albinsson Suppleant Ekonomi E-post
VALBEREDNING
Karl Lundén Ordförande E-post
Thomas Munther E-post
Pernilla Califf E-post
Janne Carlsson