Styrelsen

Styrelsen ansvarar för att fastställa riktlinjer och strategier för hela Örgryte Fotbolls verksamhet samt att övervaka organisationens arbete. Styrelsen arbetar ideellt och får ingen ersättning för sitt arbete. Samtliga styrelseledamöter är ”oberoende”. Ingen har någon form av operativt arbete inom föreningen.

Vid årsmötet den 14 mars 2017 valdes följande styrelse i Örgryte Fotboll:

Joacim Nordh
Ordförande

Henrik Peterson
Ledamot

Roland Hanzén
Ledamot

Dan Jonsson
Ledamot

Kristofer Allbäck
Ledamot

Malin Berglie
Ledamot

Jan-Eric Lien
Ledamot

Jesper Lunnevi
Ledamot

Fredrik Jerlov
Ledamot

Caroline Albinsson
Suppleant


Valberedning

Karl Lundén – Ordförande och sammankallande
Thomas Munther
Pernilla Califf
Janne Carlsson

 

ÖIS stadgar i PDF-format