Styrelsen

Styrelsen ansvarar för att fastställa riktlinjer och strategier för hela Örgryte Fotbolls verksamhet samt att övervaka organisationens arbete. Styrelsen arbetar ideellt och får ingen ersättning för sitt arbete. Samtliga styrelseledamöter är ”oberoende”. Ingen har någon form av operativt arbete inom föreningen.

Vid årsmötet den 5 mars 2018 valdes följande styrelse i Örgryte Fotboll:

NAMN FUNKTION E-POST
Joacim Nordh Ledamot. Ordförande E-post
Malin Berglie Ledamot. V Ordförande. Avtal och Juridik E-post
Kristofer Allbäck Ledamot. Kassör E-post
Henrik Peterson Ledamot Akademi E-post
Fredrik Jerlov Ledamot. Marknad och Publik E-post
Dan Hansson Ledamot. Marknad och Publik E-post kommer snart
Lennart Lindorsson Ledamot. Marknad och Publik E-post kommer snart
Roberto Jacobsson Ledamot. Sport E-post kommer snart
Caroline Albinsson Suppleant. Ekonomi. Sekreterare E-post
Vakans (efter Jesper Lunnevi) E-post
VALBEREDNING
Dan Cameras Ordförande E-post kommer snart
Michael Johansson E-post kommer snart
Björn Foghammar E-post kommer snart
Dan Jonsson E-post
Styrelse Arbetsmodell Test